Om PRA

Om PRA (progressiv retinal atrofi ) hos siameser och syskonraser

PRA är en ärftlig ögonsjukdom som gör en katts seende blir successivt sämre tills den till slut blir blind. Först försämras mörkerseendet och i senare skeden försämras också dagseendet. Den totala synförlusten kommer vanligen när katten är omkring 4-5 år gammal, men kan komma ännu senare, när katten är 7-9 år gammal.

Katter som blir blinda kommer att anpassa sig till sitt handikapp så länge som ingenting i omgivningen ändras och de inte hamnar i situationer som kräver syn.

Hur vanligt är PRA hos siameser och orientaler? Rapport från 1 december 2011, ur PawPeds hälsoprogram mot PRA på siames och syskonraser:

616 testade/undersökta katter, av vilka:

391 är negativa = (63,5 %)
201 är bärare = 201 (32,6 %)
24 är affekterade = 24 (3,9 %)

Antal negativa katter eftersom föräldrarna och/eller far- och morföräldrar är registrerade som negativa (CEP290 PRA-rdAc mutationen är recessiv) är 98 – men dessa ingår inte i statistiken ovan. De är dock synliga i hälsoregistret.

Man kan kolla vilka katter är testade så här långt och vad de fick för resultat här för honor och här för hanar. Klicka på [h] längst till höger för att se resultatet.

Om PRA: http://www.pawpeds.com/healthprogrammes/pra_se.html

Rekommendationer: http://www.pawpeds.com/healthprogrammes/prarecommendations_se.html

Från PawPeds rekommendationer:

”Alla köpare av kattungar som är bärare och kattungar vars PRA-status är okänd (där inte båda föräldrarna är fritestade och negativa) ska informeras om sjukdomen, om det faktum att en förälder är bärare och om den risk som finns om kattungen används i avel.

Heterozygota bärare kommer visserligen aldrig att få några symptom och då kan man lätt tänka att informationen är irrelevant för den som köper en kattunge bara till sällskap.

Men eftersom det inte alls är ovanligt att köpare av katter till sällskap senare ändrar sig och i alla fall vill ta en kull efter sin katt och de då kanske drar igång det hela utan att höra med uppfödaren till katten, så är det lika viktigt att köpare av kattungar till sällskap också till fullo förstår vad sjukdomen innebär och vad det kan betyda för deras kattunge.”

Jossan, Albert och andra Jossans avkommor är PRA-negativa (de har inte CEP290 PRA-rdAc mutation). Det betyder att de och deras avkommor kommer aldrig att bli blinda (orsakat av CEP290 PRA-rdAc).

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates