Frågor och svar

Sidan är inte klar, uppdatering pågår.

Hälsa

F: Är min siames för smal? Hon väger bara 3,3 kg.
S: Hon är förmodligen inte för smal, men det beror på hennes typ. Vissa siameslinjer ger mer robusta, ’old-style’ siameser, medan andra ger längre, tunnare siameser som ser skörare ut. En frisk vuxen siameshane brukar väga mellan 4 och 6,5 kg och en hona mellan 2,7 och 4,8 kg.

Ögonfärg

F: Finns det grönögda siameser?
S: Nej.

F: Har alla siameser blå ögon?
S: 
Ja. Alla siameser har blå ögon på grund av himalayagenen. Samma gen är ansvarig för siamesernas mask. Himalayagen -> mask + blå ögon

Pälsfärg

F: Kan siameser vara helvita?
S: Ja. De kallas för vita siameser eller Foreign White. De är ’vanliga’ siameser, med samma anlag och personlighet, plus en dominant gen för vit pälsfärg.

F: Är alla siameser maskade?
S: Genetiskt sett – ja. Men deras fenotyp (utseende) kan variera, beroende på vilka andra anlag för färg och mönster siamesen i fråga också bär på. (Till exempel är masken inte synlig på en vit siames, trots att katten bär anlag för mask, eftersom W, den dominanta genen för vit färg ’gömmer’ masken. Dessutom ser masken rätt annorlunda ut hos tabby siameser i jämförelse med fullmaskade siameser, på grund av anlaget för tabby mönster).

F: Är alla maskade katter siameser?
S: Nej. Siameser är inte de enda som kan bära på himalayagenen som ger masken. Birma, Ragdoll och vissa andra raser är också bärare, Många blandraskatter bär också på samma gen.

Andra frågor

F: Är katter med vit päls och blå ögon döva?
S: Inte nödvändigtvis. De flesta är inte döva. Man kan uppnå det genom tex selektiv avel. Foreign White/vita siameser är inte döva i större utsträckning än andra icke-vita katter.

WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates